Föreställningar

Nu spelas
T som i Dans


En dansant ABC föreställning

En gäst kommer på besök och öppnar sin ABC-bok för högläsning, men flera bokstäver har rymt. Var kan dom finnas i rummet? Hur dansar man med ett D? Och vad är det för skillnad på Tanssi och Dans?

T som i Dans är en soloföreställning för barn i åldrarna 1-6 år som blandar dans, lek och visuellt berättande. Föreställningen leker med alfabetets bokstäver och deras former, ljud och betydelse. Föreställningen snuddar även vid ämnet tvåspråkighet på ett lekfullt vis. T som i Dans syftar till att väcka barnens nyfikenhet för bokstäver och inspirera till att lärande genom fysisk rörelse. Föreställningen innehåller även ett par interaktiva delar.

T som i Dans kan framföras på Finska (T niin kuin Danssi) eller Svenska (T som i Dans) och passar även för tvåspråkiga grupper.

Idé och uppförande: Sandrina Lindgren
Musik: Marja Johansson
Dramaturgisk rådgivning: Ishmael Falke, Sofia Molin

längd: ca 25 min
förberedelser: 15 min
publik: 2-20 barn
musik: spelas från medhavd mp3
lokal: dagisutrymmen, leksalar (leksaker mm liggandes omkring är ett plus), dans yta: min 2×2 m dansyta
publikplats: barn och vuxna på golv eller stolar längs med en sida av rummet.
språk: Svenska, Finska

Sandrina Lindgren är svensk danskonstnär och teaterskapare. Hon har uppträtt för barn i flera produktioner och har turnerat med soloföreställningar till dagis sedan 2010. Hennes tidigare solo Nystet har framförts över 100 gånger på fyra olika språk, vid barnträdgårdar i Holland, Finland och Sverige. Sandrina är en av kärnmedlemmarna i Grus Grus Teatteri och i teaterduon Livsmedlet. Sandrina har även undervisat barn i lek och rörelse.