Samarbetspartner

Samarbetsparter

 • Åbo Svenska Teater

 • Åbo Stadsteater

 • Aura of Puppets

 • TEHDAS Teatteri

 • Teatteri Avoimet Ovet

 • Red Pearl women's clown festival

 • Innovationsorganisation för barnteater

 • Åbo yrkeshögskola, Konstakademin

 • ÅBO SVENSKA FÖRENINGSRÅD R.F.

 • Finnkino Åbo

 • Nykytaidetila Kutomo

 • Barker-teater

 • Cefisto

 • Forum Marinum

 • Regionala Danscentret i Västra Finland

 • Finnfoam

 • Elävän kulttuurin Koroinen ry

Finansiärer

 • Centret för konstfrämjande

 • Egentliga Finlands Konstkommission

 • Svenska kulturfonden

 • Turun Teatterisäätiö

 • Åbo stad, kulturnämden

 • Martha och Albin Löfgrens kulturfond

 • Gesellius fond

 • Thurings stiftelse

 • Konstsamfundet

 • Svenska Teaterföreningen

 • Suomen Kulttuurirahasto

 • Garantiföreningen för Svenska Teatern

 • Samuel Huberin taidesäätiö

 • Svenska Folkskolans Vänner

 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto

 • Stiftelsen för Åbo Akademi