Nyheter

Alla Nyheter

Cefisto beviljar Grus Grus Teaters “Kärringmossen” turnéstöd!

16/01/2020

Cefisto (Centralförbundet för Finlands svenska teaterorganisationer) har beviljat Grus Grus Teater och “Kärringmossen”-föreställningen turnéstöd för år 2020! Turnéstödet är ett pilotprojekt inom det strategiska utvecklingsprojekt Repertoar live under våren 2020. Nomadteatern tackar ödmjukt! Läs mera: Cefisto beviljar turnéstöd