Presentationer

Tidigare
Yöväenteatteri en teater av trottoarsprickor

Yöväenteatteri är en serie av platsspecifika miniatyrföreställningar
skapade i urban miljö. Med hjälp av små figuriner förvandlar varje
scen gatuelement som trottoarsprickor, papperskorgar eller
vattenpölar till storskaliga scenografiska installationer. Detta
sublima landskap i mikroskala blir kuliss till historier om människor
och deras förmåga eller oförmåga att anpassa sig till sin omgivning.

https://blokmagazine.com/the-russian-bar-why-relocate-new-approaches-to-neighborliness-and-interchange-in-helsinki/

Under våren 2018 spenderar Sandrina Lindgren och Ishmael Falke
tid i Åbos förort Hallis för att skapa en serie av korta platsspecifika
föreställningar. Föreställningarna presenteras senare som en del av
Olohuone 306,4 km2 Urban Art Festival i Åbo och URB-festivalen i
Helsingfors. För URB-festivalen realiseras Yöväenteatteri i nära
samarbete med projektet “The Russian Bar” av den St
Petersburgbaserade kuratoriska duon TOK.

Yöväenteatteri i Hallis har utvecklats med finansiellt stöd från Niilo
Helanders stiftelse

Sandrina Lindgren och Ishmael Falke samarbetar regelbundet under namnet Livsmedlet, som fungerar inom Grus Grus Teater. Duons arbete började 2011 med ett gemensamt intresse för att utforska de teatraliska gränserna mellan
människokroppen, dess omgivande verklighet och dockteater.