Presentationer

Tidigare
T som i Dans

T som i Dans / T niin kuin Danssi
En dansant ABC föreställning

En gäst kommer på besök och öppnar sin ABC-bok för högläsning, men flera bokstäver har rymt.

Var kan dom finnas i rummet? Hur dansar man med ett D? Och vad är det för skillnad på Tanssi och Dans?

T som i Dans är en soloföreställning för barn i åldrarna 1-6 år som blandar dans, lek och visuellt
berättande. Föreställningen leker med alfabetets bokstäver och deras former, ljud och betydelse.
Föreställningen snuddar även vid ämnet tvåspråkighet på ett lekfullt vis.
T som i Dans syftar till att väcka barnens nyfikenhet för bokstäver och inspirera till att lärande
genom fysisk rörelse. Föreställningen innehåller även ett par interaktiva delar.

T som i Dans kan framföras på Finska (T niin kuin Danssi) eller Svenska (T som i Dans) och
passar även för tvåspråkiga grupper.

Idé och uppförande: Sandrina Lindgren

Musik: Marja Johansson

Dramaturgisk rådgivning: Ishmael Falke, Sofia Molin

längd: ca 25 min
förberedelser: 15 min
publik: 2-20 barn
musik: spelas från medhavd mp3
lokal: dagisutrymmen, leksalar (leksaker mm liggandes omkring är ett plus)
dans yta: min 2×2 m dansyta
publikplats: barn och vuxna på golv eller stolar längs med en sida av rummet.
språk: Svenska, Finska

Bio: Sandrina Lindgren är svensk danskonstnär och teaterskapare. Hon har uppträtt
för barn i flera produktioner och har turnerat med soloföreställningar till dagis sedan
2010. Hennes tidigare solo Nystet har framförts över 100 gånger på fyra olika språk,
vid barnträdgårdar i Holland, Finland och Sverige. Sandrina är en av
kärnmedlemmarna i Grus Grus Teatteri och i teaterduon Livsmedlet. Sandrina har
även undervisat barn i lek och rörelse.