Samarbetsparter

Samarbetsparter

 • Innovationsorganisation för barnteater

 • Åbo Stadsteater

 • Åbo yrkeshögskola, Konstakademin

 • ÅBO SVENSKA FÖRENINGSRÅD R.F.

 • Finnkino Åbo

 • Nykytaidetila Kutomo

 • Barker-teater

Finansiärer

 • Centret för konstfrämjande

 • Svenska kulturfonden

 • Turun Teatterikerho

 • Åbo stad, kulturnämden

 • Martha och Albin Löfgrens kulturfond

 • Gesellius fond

 • Thurings stiftelse

 • Västra regionala dancentret

 • Konstsamfundet

 • Svenska Teaterföreningen

 • Suomen Kulttuurirahasto