Presentationer

Tidigare
Clowne Moderne

 

Clowne Moderne – en konstrundtur tillsammans med en nutidsclown, premiär 24.8 2019 på Wäinö Aaltonens museum.

Clowne Moderne är en platsspecifik konstrundtur där Janna Haavistos nutida clownkaraktär Taika Ansa Idé (T.A.Idé) upplever och tolkar konst. Föreställningen är ett scenkonstverk där publik och clown möts framför moderna konstverk. Clownen stiger ner från estraden, förundrar sig över konstverken tillsammans med åskådaren i museiomgivningen. Föreställningen frågar sig hur kommunikationen mellan en nutida clown och modern konst kan främja tolkningen och upplevelsen av konstverk. Nutidsclownen representerar en åskådare som tolkar modern konst från sina egna utgångspunkter. Skapare av nutida konstverk och belästa konstuttolkare kan kanske förstå sig på aktuella nyanser inom modern konst, men en naiv clown tänker nödvändigtvis inte så komplicerat. Clownen lever för stunden, här och nu, och låter känslotillståndet styra handlingar och tankar. Föreställningen baserar sig inte på verbalt uttryck – även om T.A.Idé möjligtvis kan tala ett språk av något slag.

Åldersrekommendation 12+

TS recension Clowne Moderne

 

Framförande och koncept: Janna Haavisto

Mentor: Sofia Molin

Produktion: Grus Grus Teater

 

PREMIÄR Lö 24.8 15:00

Ons 28.8. kl. 17
Ons 4.9. kl. 17
Lö 7.9. kl. 15
Sö 8.9. kl. 15
Ons 11.9. kl. 17
Lö 14.9. kl. 15

TS intervju

 

Föreställningen har fått stöd av Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö & Åbo Stad Kulturnämnd

Clowne Moderne är en del av Haavistos arbete i samband med sitt ettåriga konstnärsstipendium från SKR

 

Bilder Frans Rinne