RIDER Björkmusen och näbbmusen – Koivuhiiri ja päästäinen