Yhteystiedot

Grus Grus Teatteri ry
Grus Grus Teater rf

y-tunnus: 1087792-2

kotipaikka: Turku

osoite: Manilla, Itäinen Rantakatu 64, 20810 TURKU

info ( a ) grusgrus.fi
www.facebook.com/grusgrus.teatteri

puh: 044 242 9324

 

Leo Van Aerschot, tuottaja
leo.vanaerschot (a) grusgrus.fi

Ville Kurki, ohjaaja-dramaturgi
yhdistyksen pj.
ville.kurki ( a ) grusgrus.fi

Janna Haavisto, sirkustaiteilija
yhdistyksen vpj.
janna.haavisto ( a ) grusgrus.fi

Ishmael Falke, nukketeatteritaiteilija
yhdistyksen sihteeri
ishmael.falke ( a ) grusgrus.fi

Pia Puustelli, somemanageri
pia.puustelli ( a ) grusgrus.fi
puh: 045 1355 603

 

 

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on teatterin asiakkaan ja teatterin välinen
asiakassuhde (asiallinen yhteys). Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan
suostumukseen tai asiakkaan teatterille antamaan toimeksiantoon.
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• Teatterin palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä palveluiden personointi.
• Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta.
• Asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen
• Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen
• Asiakaskannan analysointi ja luokittelu joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen.
• Sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen
kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.

Grus Grus Teatteri ry on rekisterinpitäjä ts. henkilötietojen käsittelystä vastaava taho.

 

Rekisterin sisältö

• nimi
• osoite
• puhelinnumero(t)
• sähköpostiosoite
• palvelu- ja tapahtumatiedot
• asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, internetpalvelun omat tiedot -osiossa, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy teatterin tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön yhteydessä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta tietoja eteenpäin millekään taholle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu. Rekisterinpitäjä kerää tiedot tietokantoihin, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot
sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt
henkilöt.

Teatterin ja muun lippujen jälleenmyyjän rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan
rekisterinpitäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Rekisterinpitäjä on sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja sen lukuun käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta. Rekisterin tiedot teatterissa sijaitsevat teatterin ylläpitämissä järjestelmissä. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden perusteella jokainen sisäänkirjautuminen voidaan todentaa ja yksilöidä.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset
tarkistuspyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle sähköpostitse ville.kurki@grusgrus.fi tai puhelimitse 044 242 9324

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle sähköpostitse
info@grusgrus.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat

“Huviretki tienpientarelle” -näytelmään liittyen lähetämme lipun ostaneelle asiakkaalle kirjeen, minkä jälkeen hävitämme hänen yhteystietonsa tietojärjestelmistämme. Lipun oston yhteydessä saamme yhteistyökumppaniltamme vain nimen ja osoitteen. Nämä tiedot poistetaan kuitenkin heti kirjeen lähettämisen jälkeen.